Mikrobiol. Z. 2014; 76(5):8-14.

Компонентний склад α-L-рамнозидаз Cryptococcus albidus і Eupenicillium erubescens

Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено компонентний склад α-L-рамнозидаз Cryptococcus аlbidus і Eupenicillium еrubescens. Показано, що ензими мають мономерну структуру. Молекулярні маси α-L-рамнозидаз C. albidus і E. erubescens складали 50 і 40 кДа, відповідно. Ферментні препарати C. albidus та E. erubescens схожі за якісним, проте відрізняються за кількісним амінокислотним складом. У складі α-L-рамнозидази C. albidus більший вміст гістидину, проліну, цистеїну, метіоніну порівняно з α-L-рамнозидазою E. erubescens. α-L-Рамнозидаза E. erubescens, на відміну від α-L-рамнозидази C. albidus, містить більше лізину, аргініну, треоніну, аланіну, ізолейцину, лейцину, тирозину, фенілаланіну. Показано, що в очищених препаратах α-L-рамнозидаз C. albidus та E. erubescens присутні вуглеводи, вміст яких складав 5 та 1 % від маси препаратів, відповідно. Ферментні препарати відрізнялись за кількісним вмістом і якісним моносахаридним складом. Обидва препарати містили рамнозу, ксилозу, манозу, галактозу і глюкозу. Поряд із цим, в α-L-рамнозидази C. albids виявлена фукоза, в той час як в α-L-рамнозидази E. erubescens - рибоза і арабіноза. Значний відсоток гідрофобних амінокислот, який складає 31 та 34 % від загального вмісту, а також наявність вуглеводного компоненту сприяє стабілізації структури ферментів.

Kлючові слова: α-L-рамнозидази Cryptococcus аlbidus і Eupenicillium еrubescens, молекулярна маса, амінокислотний та моносахаридний склад.

Повний текст (PDF, укр)