Mikrobiol. Z. 2014; 76(5):2-8.

Фізіолого-біохімічні властивості штамів Lactobacillus plantarum, ізольованих
із традиційних ферментованих продуктів різних регіонів України

Василюк О.М., Коваленко Н.К., Гармашева І.Л.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено фізіолого-біохімічні властивості 109 штамів Lactobacillus рlantarum, ізольованих з традиційних ферментованих продуктів різних регіонів країни. Показано, що 95 % штамів, виділених з ферментованих овочів, на відміну від штамів L. рlantarum, ізольованих з кисломолочних продуктів, росли при 100оС, а 23 % штамів - у середовищі, що містило 8 % NaCl. Молокозгортаюча активність при використанні штамів з кисломолочних продуктів проявлялася протягом 20±4 годин, при використанні штамів з ферментованих овочів - до 48 годин. 22% штамів L. рlantarum не синтезували біогенних амінів. Більшість штамів L. рlantarum не продукували ацетоїн. Проявляли чутливість до антибіотиків широкого спектру дії, яка не залежала від джерела виділення штамів L. рlantarum.

Kлючові слова: Фізіолого-біохімічні властивості, Lactobacillus рlantarum, антибіотикочутливість, ферментовані продукти.

Повний текст (PDF, укр)