Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):47-53.

Нова класифікація ентеровірусів свиней: серологічні та молекулярно-генетичні аспекти

Дерев’янко С.В.

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
вул. Шевченка 97, Чернігів, 14027, Україна

У зв’язку зі змінами сучасної класифікації і номенклатури пікорнавірусів, внесеними Міжнародним комітетом з таксономії вірусів, проведена генетична та серологічна рекласифікація 36 виробничих, типових та лабораторних штамів ентеровірусів свиней, виділених на території України. За результатами молекулярно-генетичних досліджень 34 штами віднесено до родини Picornaviridae, роду Teschovirus, виду Porcine teschovirus, 2 штами вірусів не вступали в полімеразну ланцюгову реакцію з видоспецифічними праймерами. У реакції нейтралізації вірусу встановлено, що 23 штами належать до тешовірусів свиней 1 серотипу, 4 штами – до PTV-3, 1 – до PTV-6, 1 штам – до сапеловірусів свиней, 3 штами мають міжтипові антигенні властивості, а 4 – відмінні від еталонних штамів тешовірусів, сапеловірусів свиней та ентеровірусів G.

Kлючові слова: таксономія вірусів, рекласифікація вірусів, ентеровіруси G, тешовіруси свиней, сапеловіруси свиней.

Повний текст (PDF, укр)