Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):41-46.

Біодеградація рослинних відходів сільського господарства Fusarium oxysporum

Чепчак T.П., Курченко І.М., Юр’єва О.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено целюлозолітичну і ендоглюканазну активність у штамів Fusarium oxysporum, виділених із ґрунтів та рослин, при культивуванні на середовищах із рослинними відходами як єдиним джерелом вуглецю. Показано, що більшість досліджених штамів здатні гідролізувати такі целюлозовмісні субстрати, як фільтрувальний папір, лушпиння соняшникового насіння, пшеничну солому та качани кукурудзи. Така здатність залежала від штаму мікроскопічного гриба, типу субстрату і терміну культивування. Максимальна целюлазна активність – 1 од/мл і кількість редукуючих речовин – 0,875 мг/мл була виявлена у ґрунтового штаму F. oxysporum 420 на середовищі з качанами кукурудзи. Ендоглюканазна активність фітопатогенних штамів була вищою, ніж у ґрунтових штамів.

Kлючові слова: мікроскопічні гриби, рослинні відходи, целюлозолітична активність, ендоглюканазна активність, редукуючі речовини.

Повний текст (PDF, рос)