Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):34-40.

Фосфатмобілізувальні бактерії, виділені з донних відкладень Дофінівського лиману та
Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря

Павлова Г.Г., Рой А.О., Курдиш І.К.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

З донних відкладень Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря (ПЗЧМ) та Дофінівського лиману виділені активні фосфатмобілізувальні штами бактерій. Серед виділених ізолятів найбільшою активністю характеризувались 2 штами бактерій. Досліджено їх морфологічні та фізіолого-біохімічні властивості, родова приналежність та динаміка росту у живильному середовищі з важкорозчинним ортофосфатом кальцію. Встановлено, що логарифмічна фаза росту цих бактерій починалася вже після 6 годин культивування. Чисельність клітин після 2-х діб культивування зростала від 105 – 106 до 108 – 109 КУО/см3. При цьому відбувалося зниження рН середовища від 7,1 до 4,56 – 4,86. Досліджувані бактерії з Одеського регіону ПЗЧМ, ідентифіковані як Enterobacter sp. 18, накопичували в культуральному середовищі до 240 мг РО43-/л, а виділені з Дофінівського лиману – Bacillus sp. 5 – до 460 мг РО43-/л.

Kлючові слова: фосфатмобілізувальні бактерії, північно-західна частина Чорного моря (ПЗЧМ), Дофінівський лиман, Enterobacter, Bacillus, ортофосфат кальцію.

Повний текст (PDF, укр)