Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):26-33.

Erwinia amylovora – збудник бактеріального опіку дерев в Україні 

Яковлева Л.М.1, Мороз С.М.1, Щербина Т.М.1, Огородник Л.Є.2, Гвоздяк Р.І.1, Патика В.П.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
пр. Академіка Глушкова 2, Київ, 03022, Україна

Виявлено осередки бактеріального опіку плодових та декоративних деревних порід у Київській і Вінницькій областях України. Збудника Erwinia amylovora ізольовано у період з квітня по жовтень. Збудника часто супроводжують бактерії Pseudomonas syringae pv. syringae. В експерименті показано відсутність антагонізму між E. amylovora і P. syringae pv. syringae. Ступінь прояву симптомів патологічного процесу при штучному інфікуванні рослин E. amylovora разом із P. syringae pv. syringae більш виражений порівняно з зараженням монокультурою.

Kлючові слова: бактеріальний опік, некроз кори плодових дерев, Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae pv. syringae.

Повний текст (PDF, рос)