Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):17-25.

REP-ПЛР аналіз збудників бактеріальних хвороб ріпаку 

Данкевич Л.А.1, Захарова О.М.2, Мельничук М.Д.2, Воцелко С.К.1, Патика В.П.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони 15, Київ, 03041, Україна

Проаналізовано ВОХ, ERIC та REP – профілі 12 ізольованих та 10 типових штамів бактерій родів Pseudomonas, Xanthomonas та Pectobacterium, патогенних для ріпаку. Встановлено спорідненість ізольованих нами штамів із представниками P. marginalis pv. marginalis, Pseudomonas fluorescens та Xanthоmonas campestris pv. campestris.

Kлючові слова: бактеріальні хвороби ріпаку, бактерії родів Pseudomonas, Xanthomonas та Pectobacterium, REP–ПЛР аналіз, REP, ERIC та ВОХ-профілі.

Повний текст (PDF, укр)