Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):2-7.

Порівняльний аналіз методів виділення ДНК з ґрунту для дослідження ризосферних мікробіоценозів

Вознюк С.В., Титова Л.В., Іутинська Г.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Проведено порівняльний аналіз різних методів виділення мікробної ДНК з чорнозему звичайного і темно-сірого опідзоленого ґрунту ризосфери сої. Після очистки з використанням високодисперсного оксиду кремнію (AppliChem, Германія) всі препарати ДНК, виділені з темно-сірого опідзоленого ґрунту, були придатні для ампліфікації генів 16S рРНК з універсальними бактеріальними праймерами 11F і 1492R. За екстрагування ДНК з чорнозему звичайного придатні для ПЛР препарати ДНК отримано із застосуванням двох із шести досліджених методів. Виділення ДНК з використанням комерційного набору Power Soil DNA Isolation Kit (MO BIO, США) дозволило отримати невелику кількість ДНК, придатної для молекулярних досліджень, без процедури додаткової очистки.

Kлючові слова: ризосферний ґрунт, мікробна ДНК, мікробіоценоз, полімеразна ланцюгова реакція.

Повний текст (PDF, укр)