2014, том 76, №4

Експериментальні праці 

Порівняльний аналіз методів виділення ДНК з ґрунту для дослідження ризосферних мікробіоценозів
Вознюк С.В., Титова Л.В., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):2-7.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Вплив важких металів на синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405
Пирог Т.П., Конон А.Д., Покора Х.А., Шевчук Т.А., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):9-16.

РезюмеПовний текст (PDF, рос)


REP-ПЛР аналіз збудників бактеріальних хвороб ріпаку
Данкевич Л.А., Захарова О.М., Мельничук М.Д., Воцелко С.К., Патика В.П.

Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):17-25.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Erwinia amylovora – збудник бактеріального опіку дерев в Україні
Яковлева Л.М., Мороз С.М., Щербина Т.М., Огородник Л.Є., Гвоздяк Р.І., Патика В.П.

Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):26-33.

РезюмеПовний текст (PDF, рос)


Фосфатмобілізувальні бактерії, виділені з донних відкладень Дофінівського лиману та Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря
Павлова Г.Г., Рой А.О., Курдиш І.К.

Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):34-40.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Біодеградація рослинних відходів сільського господарства Fusarium oxysporum
Чепчак T.П., Курченко І.М., Юр’єва О.М.

Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):41-46.

РезюмеПовний текст (PDF, рос)


Нова класифікація ентеровірусів свиней: серологічні та молекулярно-генетичні аспекти
Дерев’янко С.В.

Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):47-53.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)