Mikrobiol. Z. 2014; 76(3):48-59.

Низькомолекулярні антиоксиданти мікроорганізмів

Скороход І.О., Курдиш І.К.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Підтримка оптимального редокс-гомеостазу в клітинах мікроорганізмів відіграє суттєву роль у процесах синтезу ДНК, дихання, забезпеченні імунних і захисних реакцій, ензимній активності та інших. Зміни редокс-стану можуть супроводжуватись підвищенням рівня активних форм кисню (АФК), що зумовлюють пошкодження різних біологічно активних молекул. Регуляція концентрацій АФК є важливим процесом у функціонуванні мікроорганізмів. Ефективними інгібіторами вільнорадикальних процесів є низькомолекулярні антиоксиданти. В представленому огляді наведена характеристика оксидантів, розглянуті шляхи їх генерації та наслідки впливу на живі клітини. Зроблено акцент на феноменологічний опис низькомолекулярних антиоксидантів мікроорганізмів. Розглянуто основні механізми їх дії, особливості синергізму між цими протекторами. Детальне вивчення механізмів функціонування низькомолекулярних антиоксидантів у клітинах мікроорганізмів дозволить використовувати одержані результати в різних сферах людської діяльності.

Kлючові слова: оксидативний стрес, активні форми кисню, низькомолекулярні антиоксиданти, мікроорганізми, синергізм.

Повний текст (PDF, укр)