Mikrobiol. Z. 2014; 76(3):42-47.

Дослідження фізіологічних особливостей світних бактерій Photobacterium phosphoreum ІМВ В-7071

Грецький І.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Вивчено біолюмінесценцію штаму світних бактерій Photobacterium phosphoreum ІМВ В-7071. Штам характеризувався високим рівнем світіння, високою питомою швидкістю росту, короткими лаг-періодом і часом генерації. Встановлено дію рН, температури, концентрації NaCl на рівень біолюмінесценції. Максимальний рівень біолюмінесценції спостерігався в діапазоні концентрацій NaCl від 2 до 8%, в області значень рН від 5,5 до 9,1 і в температурному діапазоні від 10 до 28°С. Проведено порівняння фізіологічних особливостей штаму Ph. phosphoreum ІМВ В-7071, виділеного з Чорного моря зі штамом Ph. phosphoreum, що мешкає в Білому морі.

Kлючові слова: світні бактерії, Photobacterium phosphoreum, біолюмінесценція, умови культивування.

Повний текст (PDF, рос)