Mikrobiol. Z. 2014; 76(3):31-35.

Відновлення ванадату штамами Pseudomonas aeruginosa

Янєва О.Д., Смирнова Г.Ф.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено здатність трьох штамів Pseudomonas aeruginosa відновлювати ванадат в мікроаерофільних умовах. Показано здатність штамів P. aeruginosa відновлювати до 38-60% п’ятивалентного ванадію. Процес відновлення ванадату штамами А17, А03 і С25а не був пов’язаний з анаеробним диханням. Встановлено, що відновлення ванадату штамами P. aeruginosa не є спонтанним процесом. Вперше показано стимуляцію бактеріального відновлення ванадату в аеробних умовах інгібітором АТФазної активності N-N-дициклогексилкарбодіімідом.

Kлючові слова: Pseudomonas aeruginosa, відновлення ванадату, N-N-дицикло гексилкарбодіімід.

Повний текст (PDF, англ)