Mikrobiol. Z. 2014; 76(3):24-30.

Антагоністичні властивості штамів Lactobacillus plantarum, ізольованих із традиційних ферментованих продуктів України

Василюк О.М., Коваленко Н.К., Гармашева І.Л.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено антагоністичну активність 109 штамів лактобацил, ізольованих із традиційних ферментованих продуктів України. Показано, що значна частина штамів проявляє різний рівень інгібування умовно-патогенних та фітопатогенних мікроорганізмів. Антагоністична дія Lactobacillus plantarum залежить від джерела виділення лактобацил. Штами L. plantarum проявляють вищий ступінь інгібування щодо фітопатогенних мікрооргінзмів, ніж до умовно-патогенних тест-культур. 11 штамів L. plantarum проявили антагоністичну активність до усіх використаних референс-штамів.

Kлючові слова: Lactobacillus plantarum, антагоністична активність, умовно-патогенні мікроорганізми, фітопатогенні мікроорганізми, ферментовані продукти.

Повний текст (PDF, укр)