Mikrobiol. Z. 2014; 76(3):18-23.

Селекція штамів Sinorhizobium meliloti для ефективної бактеризації Melilotus albus Mediк.

Патика В.П.1, Овсієнко О.Л.2, Калініченко А.В.3

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Інститут сільського господарства Криму НААН України
вул. Київська 150, Сімферополь, 95453, АР Крим, Україна

3Опольський університет
ul. Dmowskiego 7-9, Opole, 45-365, Poland

Наведено дані з аналітичної селекції бульбочкових бактерій буркуну з метою одержання бактеріального препарату для передпосівної інокуляції насіння буркуну й утворення ефективного бобово-ризобіального симбіозу. З природних популяцій буркуну виділено ряд нових штамів, інокуляція якими сприяє зростанню висоти, фітомаси Melilotus albus Medik., а також нітрогеназної активності нодуляційного апарату порівняно з дією існуючих виробничих штамів. Проведено ідентифікацію найефективніших штамів Sinorhizobium meliloti.

Kлючові слова: аналітична селекція, бульбочкові бактерії Sinorhizobium meliloti, буркун Melilotus albus Medik., симбіотична азотфіксація.

Повний текст (PDF, укр)