Mikrobiol. Z. 2014; 76(3):11-17.

Біорізноманіття сульфатредукуючих бактерій, що розвиваються на об'єктах тепломереж

Пуріш Л.М., Асауленко Л.Г., Абдуліна Д.Р., Іутинська Г.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Показано, що на ділянках міських тепломереж, які експлуатуються за різних температур, розвиваються сульфатредукуючі бактерії, що відрізняються за морфолого-фізіологічними властивостями. На ділянках, що експлуатуються за температур 35-45°С, виявлені бактерії роду Desulfovibrio, а на ділянках з температурою 60°С розвиваються сульфатредукуючі бактерії родів Desulfotomaculum та Desulfomicrobium. Аналіз даних сиквенсу гену 16S рРНК показав, що нуклеотидна послідовність штаму ТС2 має 100 % гомологію з депонованою у GenBank нуклеотидною послідовністю Desulfovibrio sp. DSM 12803 (AJ251630.1), нуклеотидна послідовність штаму ТС3 має 92 % гомологію з депонованою у GenBank нуклеотидною послідовністю Desulfotomaculum sp. ECP-C-5 (AF529223.1), а нуклеотидна послідовність штаму ТС4 виявила 99 % подібність до послідовності Desulfomicrobium baculatum DSM 2555 (AY464939.1). Виявлені бактерії несуть потенційну небезпеку для тепломереж i можуть бути збудниками мікробної корозії.

Kлючові слова: біорізноманіття, сульфатредукуючі бактерії, тепломережі.

Повний текст (PDF, рос)