Mikrobiol. Z. 2014; 76(3):2-10.

Філогенетичний аналіз бактерій екстримальних екосистем

Романовска В.О.1, Парфенова В.В.2, Белькова Н.Л.2, Суханова Е.В.2, Гладка Г.В.1, Таширева Г.О.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Лімнологічний інститут СО РАН
вул. Улан-Баторська 3, Іркутськ, РФ

На основі нуклеотидних послідовностей гена 16S рРНК проведено філогенетичний аналіз аеробних хемоорганотрофних бактерій з двох екстремальних регіонів (Мертве море і Західна Антарктика). Термо- і галотолерантні спороутворюючі бактерії 7т1 та 7т3 з наземних екосистем Мертвого моря ідентифіковано як Bacillus licheniformis та B. subtilis subsp. subtilis, відповідно. Термотолерантний штам 6т1 можна розглядати як Staphylococcus sp., враховуючи віддалене положення від близькоспоріднених штамів в кластері Staphylococcus. У наземних екосистемах о. Галіндез (Антарктика) виявлено таксономічно різноманітні психротолерантні бактерії. З орнітогенного ґрунту ізольовано Micrococcus luteus O-1 і Microbacterium trichothecenolyticum O-3. Штами 4r5, 5r5 і 40r5, ізольовані з трави та лишайників, можуть бути віднесені до роду Frondihabitans. Ці штами таксономічно і екологічно відокремлені від інших і на дендрограмі формують спільний кластер з трьома ізолятами Frondihabitans sp., виділеними з лишайника австрійських Альп, і психротолерантним, асоційованим з рослинами F. cladoniiphilus CafT13T. Ізоляти з чорних лишайників різних стаціонарних пунктів спостереження на південній стороні вертикальної скелі ідентифіковані як: Rhodococcus fascians 181n3, Sporosarcina aquimarina O-7, Staphylococcus sp. O-10. З помаранчевої біоплівки обростання на верхній точці вертикальної скелі ізольовано Arthrobacter sp. 28r5g1, з моху - Serratia sp. 6r1g. Згідно з отриманими результатами, штами Frondihabitans є найбільш поширеними серед аеробних хемоорганотрофних бактерій у фітоценозах Антарктики.

Kлючові слова: філогенетичний аналіз, таксономія, бактерії, екстремальні екосистеми.

Повний текст (PDF, рос)