Mikrobiol. Z. 2014; 76(2):59-66.

Конверсія фенотипу фітопатогенних бактерій внаслідок їх лізогенізації коліфагом Р1

Файдюк Ю.В., Товкач Ф.І.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

За допомогою бактеріофага P1Сmc1ts100 отримано набір лізогенних штамів фітопатогенних бактерій Erwinia “horticola” і Erwinia amylovora, асоційованих з деревними рослинами. Показано, що фагова конверсія фенотипу клітин з CmS на CmR пов’язана з привнесенням в клітини аутентичної профагової ДНК розміром 94,8 кб у вигляді малокопійної плазміди. Профаговий стан є нестабільним; плазміда Р1 спонтанно втрачається клітинами з високою частотою. В лізогенізованих клітинах активно експресуються гени профагового комплексу рестрикції-модифікації ІІІ типу EcoP1I. Система, утворена E. “horticola” 450 і 60 та їх лізогенними похідними і специфічними бактеріофагами дозволяє поділяти останні на три групи за ступенем їх обмеження при взаємодії з ферментом EcoP1I. Різна відповідь фагів на присутність ендонуклеази в лізогенізованому хазяїні, ймовірно, корелює з кількістю сайтів розпізнавання для ферменту та доступністю сайтів адсорбції. Після виліковування від плазмідної профагової ДНК клітини змінюють показник фагочутливості.
Створені в даній роботі лізогенні штами дозволяють досліджувати взаємодію генного комплексу рестрикції-модифікації EcoР1I та полівалентних фагів, які здатні розвиватись не тільки на E. coli, але і на таких фітопатогенах, як E. “horticola” і E. amylovora.

Kлючові слова: лізогенна конверсія, система рестрикції-модифікації ІІІ типу, полівалентні бактеріофаги, фітопатогени, Erwinia amylovora.

Повний текст (PDF, англ)