Mikrobiol. Z. 2014; 76(2):53-58.

Очищення стічних вод від ентеровірусів та бактеріофагів на спорудах Бортницької станції аерації

Понятовський В.А., Бобир В.В., Широбоков В.П.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
просп. Перемоги 34, Київ, 01601, Україна

У роботі наведено дані щодо результатів вірусологічного та молекулярно-генетичного дослідження проб стічної води за 2010-2011 рр. Дано оцінку ефективності роботи очисних споруд Бортницької станції аерації відносно вірусних агентів. Доведено ефективність застосування ПЛР при дослідженні проб стічної води, що сприяє об’єктивнішій оцінці ентеровірусного забруднення об’єктів зовнішнього середовища.

Kлючові слова: ентеровіруси, ЗТ-ПЛР, очисні споруди.

Повний текст (PDF, укр)