Mikrobiol. Z. 2014; 76(2):47-52.

Особливості мікробіологічних та імунологічних показників слизової оболонки носа людини в умовах техногенного забруднення

Войтович О.В., Камишний О.М.

Запорізький державний медичний університет
просп. Маяковського 26, Запоріжжя, 69035, Україна

Досліджено можливий вплив техногенного навантаження на формування і функціонування мікробіоценозу слизової оболонки носу практично-здорових мешканців промислового міста. У даному біотопі людини вивчались склад мікробіоти, вміст секреторного імуноглобуліну А, функціональний стан та експресія TLR-2 і TLR-4 клітинами слизової оболонки. Проживання в умовно брудних районах промислового міста позначається на посиленні екологічної ролі Candida аlbicans у складі мікробіоценозу слизової оболонки носа. Показана висока чутливість кількості TLR-4-позитивних епітеліальних клітин до типу основного таксону мікроорганізму у складі мікробіоти слизової оболонки носа, а також чутливість кількості TLR-2 і TLR-4-позитивних епітеліальних клітин та щільності експресії TLR-4 епітеліальними клітинами в умовах техногенного забруднення, а також встановлений виражений дисбаланс системи вродженого імунітету слизової оболонки носа практично здорових осіб юнацького віку в умовах дії техногенного забруднення.

Kлючові слова: мікробіота, мікробіоценоз, слизова оболонка носа, спадковий імунітет, техногенне забруднення.

Повний текст (PDF, укр)