Mikrobiol. Z. 2014; 76(2):41-46.

Бойко А.Л.1,2, Зарицький М.М.3, Демченко О.А.4, Співак М.Я.4, Бойко О.А.5,
Орловська Г.М.1, Поліщук В.П.1, Юзвенко Л.В.4, Лазаренко Л.М.4, Бабенко Л.П.4

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська 60, Київ, 01601, Україна

2Інститут агроекології і природокористування НААН України
вул. Метрологічна 12, Київ, 03143, Україна

3Iнститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
вул. Шевченка 97, Чернігів, 14027, Україна

4Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

5Національний університет біоресурсів і природокористування
вул. Героїв оборони 15, Київ, 03041, Україна

Поширення та морфолого структурні властивості рабдовірусів рослин та подібних патогенів у Basidiomycetes

Подаються матеріали багаторічних досліджень поширення рабдовірусів, показана їх шкодочинність на різних видах рослин за умов факторів довкілля. Проводиться порівняльна характеристиках з подібними патогенами на шапинкових грибах. При цьому головна увага була зосереджена на морфології та структурі патогенів.

Kлючові слова: рабдовіруси, рослини, гриби.

Повний текст (PDF, англ)