Mikrobiol. Z. 2014; 76(2):35-40.

Роль альгінат-кальцієвого гелю як захисного компонента штаму Bifidobacterium lactis BB 12 від агресивних чинників травного тракту

Пивоваров Є.П.1, Воцелко С.К.2, Кондратюк Н.В.3, Неклеса О.П.1, Гринченко О.О.1

1Харківський державний університет харчування та торгівлі
вул. Клочківська, 333, Харків ДСП, Д61051, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

3Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
просп. Гагаріна, 72, Дніпропетровськ ДСП, Д49050, Україна

Досліджено вплив агресивних чинників травного тракту на вміст вільних та інкапсульованих клітин пробіотичного препарату на основі Bifidobacterium lactis ВВ 12. Вивчено фізико-хімічні характеристики основного компонента захисної оболонки даного пробіотичного препарату − альгінат-кальцієвого гелю під впливом агресивних чинників травного тракту. Отримані результати свідчать про можливість використання капсул як кислотостійкої транспортної форми Bifidobacterium lactis ВВ 12.

Kлючові слова: капсульовані форми біфідобактерій, пробіотичні мікроорганізми, Bifidobacterium lactis ВВ 12, альгінат-кальцієвий гель.

Повний текст (PDF, укр)