Mikrobiol. Z. 2014; 76(2):29-34.

Фітотоксичні властивості ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum

Грицай Р.В., Яковлева Л.М., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено фітотоксичні властивості ліпополісахаридів (ЛПС) ряду штамів одного із найбільш небезпечних збудників бактеріозів - Ralstonia solanacearum. ЛПС 8-ми штамів характеризувалися неоднорідністю в прояві біологічної активності, яка більш виражена для сприйнятливих до збудника культур. Порівняно з контрольними рослинами під впливом обробки насіння ЛПС у рослин можуть зменшуватися, а в деяких випадках збільшуватися довжина корінця, висота і вага ростка, залежно від штаму. Препаратам ЛПС R. solanacearum 35, 52б, ТX1 та ТS3, у складі яких відносно низький вміст рамнози, притаманна стимулююча активність за обробки насіння перцю. Занурення проростків томатів у розчини цих препаратів ЛПС викликали втрату, а потім відновлення тургору, і лише ЛПС штаму ТS3 призвів до в’янення проростків.

Kлючові слова: Ralstonia solanacearum, ліпополісахариди, фітотоксичність.

Повний текст (PDF, укр)