Mikrobiol. Z. 2014; 76(2):24-28.

Здатність штаму Pseudomonas fluorescens P 10 колонізувати Brassica capitata var. alba Lizg.

Мельничук Т.М.1, Шерстобоєв М.К.1, Пархоменко Т.Ю.1, Андронов Є.Є.2, Патика В.П.3

1Інститут сільського господарства Криму НААН
вул. Київська 150, Сімферополь, 95453, Україна

2ДНУ Всеросійський НДІ сільськогосподарської мікробіології РАСГН
пров. Подбельського 3, Пушкін 8, С.-Петербург, 196608, РФ

3Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

За допомогою методу, який був розроблений для виділення та вивчення штамів мікроорганізмів, асоціативних до певного виду рослин, виділено штам Pseudomonas fluorescens P10 і вивчені його особливості колонізації органів капусти. Досліджено здатність штаму колонізувати рослину залежно від місця його виділення при розвитку рослин з інокульованого насіння Brassica сapitata var. alba Lizg . Визначено здатність штаму існувати в епіфітній і ендофітній формах і його взаємодію з капустою. Показано, що цей метод може бути використаний для активації штамів через рослину.

Kлючові слова: асоціативні мікроорганізми, штами, рослинно-мікробна взаємодія, кореневі ексудати рослин, принцип елективності.

Повний текст (PDF, англ)