Mikrobiol. Z. 2014; 76(2):17-23.

Синтез поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IМВ AC-5017, Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241
і 
Nocardia vaccinii IМВ В-7405 на промислових відходах

Пирог Т.П.1,2, Софілканич А.П.1, Покора Х.А.1, Шевчук Т.А.2, Іутинска Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирска 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено синтез поверхнево-активних речовин (ПАВ) за умов росту Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 і Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на відходах різних виробництв (харчової, нафтопереробної, виробництва біодизелю). Показано можливість заміни високовартісних субстратів (н-гексадекан та етанол) для біосинтезу ПАР на промислові відходи (пересмаженуняшникову олію, мелясу, технічний гліцерин, рідкі парафіни). Умовна концентрація ПАР була максимальною на олієвмісних субстратах і перевищувала таку на н-гексадекані та етанолі у 2–3 рази. Найвищі показники синтезу ПАР спостерігалися на пересмаженій соняшниковій олії (2 %, об’ємна частка) з використанням інокуляту, вирощеного на вуглеводних субстратах (меляса, глюкоза).
Встановлено, що внесення у середовище 0,1 % глюкози супроводжувалося інтенсифікацією у 2–4 рази синтезу ПАР штамами R. erythropolis ІМВ Ас-5017 і N. vaccinii ІМВ В-7405 на пересмаженій олії.

Kлючові слова: інтенсифікація біосинтезу, поверхнево-активні речовини, промислові відходи.

Повний текст (PDF, рос)