Mikrobiol. Z. 2014; 76(2):10-16.

Вплив неорганічного фосфату на властивості пробіотичних штамів лактобацил

Лівінська О.П., Гармашева І.Л., Коваленко Н.К.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено вплив неорганічного фосфату середовища культивування на гідрофобність мікробної поверхні, чутливість бактерій до дії антибіотиків та їх автолітичну активність. Нестача неорганічного фосфату призводила до зниження спорідненості бактеріальних клітин до хлороформу, етилацетату, гексану. Повне виключення неорганічного фосфату підвищувало афінність штаму Lactobacillus plantarum 11/16 до гексану. Автолітична активність штаму L. plantarum 195D не залежала від концентрації неорганічного фосфату, тоді коли її зменшення послаблювало на 15-20 % автоліз штаму L. plantarum 11/16. Виявлено зниження антибіотикочутливості лактобацил щодо дії фузидину, фурозалідону та рифампіцину. У той же час, нестача неорганічного фосфату у середовищі культивування підвищувала антибіотикочутливість до дії цефтріаксону.

Kлючові слова: неорганічні фосфати, пробіотичні властивості, тейхоєві кислоти, гідрофобність, антибіотикочутливість, автолітична активність.

Повний текст (PDF, укр)