Mikrobiol. Z. 2014; 76(2):2-9.

Виділення та ідентифікація бактерій роду Lactobacillus з ферментованих продуктів різних регіонів України

Василюк О.М., Коваленко Н.К., Гармашева І.Л., Олещенко Л.Т. 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

З ферментованих продуктів тваринного та рослинного походження виділено 71 штам бактерій роду Lactobacillus. Досліджено морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні властивості лактобацил. Ідентифіковано з використанням молекулярно-генетичних методів 67 штамів та віднесено до виду Lactobacillus plantarum. Виявлено фенотипову та генетичну гетерогенність ізольованих штамів.

Kлючові слова: молочнокислі бактерії, лактобацили, ферментовані продукти, ідентифікація.

Повний текст (PDF, укр)