Mikrobiol. Z. 2014; 76(1):53-61.

Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як модельний організм для дослідження канцерогенності
неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань

Войчук С.І.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України,
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Медико-біологічні аспекти впливу неіонізуючих електромагнітних (ЕМ) полів і випромінювань на здоров'я людини − одне з важливих питань, що виникли в результаті техногенного навантаження на біосферу. Безпека використання джерел антропогенних неіонізуючих ЕМ полів і випромінювань у широкому діапазоні частот − статичне, радіочастотне, мікрохвильове − викликає багато дискусій і спекуляцій з даного приводу, на що, до теперішнього часу, не існує однозначної відповіді. Проблема, з чим погоджується більшість, полягає у відсутності розуміння механізму рецепції живими об'єктами цих фізичних чинників. У даному огляді проаналізовано існуючі літературні дані стосовно ефектів дії ЕМВ, відзначених на модельному для молекулярної біології і генетики еукаріотичному організмі (дріжджі Saccharomyces cerevisiae). Проведена спроба оцінити ймовірність індукції канцерогенезу в людей під впливом магнітних полів та електромагнітних випромінювань наднизькочастотного, радіочастотного та мікрохвильового діапазонів.

Ключові слова: Saccharomyces cerevisiae, електромагнітне випромінювання, канцерогенез.

Повний текст (PDF, рос)