Mikrobiol. Z. 2014; 76(1):47-52.

Вплив вірусу жовтої мозаїки квасолі на метаболізм фотосинтетичних пігментів, білків і вуглеводів у Glycine soja L.

Кириченко А.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України,
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Подано дані щодо впливу вірусу жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК), виділеного із сої, що вирощується в Правобережному лісостепу України на метаболізм білків, вуглеводів та фотосинтетичних пігментів у рослинах Glycine soja L. Встановлено, що в динаміці розвитку вірусної інфекції вміст фотосинтетичних
пігментів, білків та вуглеводів зазнає суттєвих змін, а саме: зниження вмісту хлорофілів а, b і каротиноїдів складає 64 %, 53 % та 36 % порівняно з контрольними рослинами. Значне зростання вмісту вуглеводів (на 56 % порівняно з контролем) спостерігається в кінці дослідного періоду.

Ключові слова: Glycine max (L), потівируси, вірус жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК), хлорофіли, каротиноїди, білки, вуглеводи.

Повний текст (PDF, укр)