Mikrobiol. Z. 2014; 76(1):38-46.

Ріст мікроскопічних грибів на поліетиленовому зовнішньому антикорозійному покритті нафтогазових труб

Суббота А.Г.1, Чуєнко А.І.1, Остапюк С.М.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Харківське шосе 48, Київ, 02160, Україна

Вивчені грибостійкість, природна контамінація, фунгістатична і фунгіцидна активність поліетиленового, на основі поліетилену високої густини (ПЕВГ), зовнішнього антикорозійного покриття нафтогазових труб. Встановлено, що інтенсивність росту стандартних тест-культур на поверхні поліетиленового покриття посилюється в умовах, що імітують мінеральні і органічні забруднення, внаслідок чого знижується показник його грибостійкості. Мікроскопічні гриби, що виявлені в процесі вивчення природної контамінації поліетиленового покриття та його компонентів, представлені шістьма видами, серед яких Alternaria sp. зустрічався найчастіше.
Методом ІЧ спектроскопії встановлено наявність ішок азот- і фосфоровмісних з'єднань у хімічному складі контрольних зразків адгезиву і ПЕВГ, які не піддавалися впливу мікроскопічних грибів. Під впливом Penicillium funiculosum 171703 в поверхневому шарі гранул поліетилену високої густини відзначено зміни ІЧ спектрів, що свідчать про процес незначного його окислення. Припускається, що ріст мікроміцетів на поліетиленовому покритті нафтогазових труб відбувається за рахунок наявності в хімічному складі компонентів ПЕВГ домішок азот- і фосфоровмісних сполук, які легко засвоюються мікроскопічними грибами.

Ключові слова: біопошкодження, поліетиленове антикорозійне покриття нафтогазових труб, поліетилен високої густини (ПЕВГ), грибостійкість, мікроскопічні гриби, Alternaria sp., Penicillium funiculosum, ІЧ спектроскопія.

Повний текст (PDF, рос)