Mikrobiol. Z. 2014; 76(1):27-31.

Ферментація сироватки штамами дріжджів Kluyveromyces marxianus УКМ Y-2096 та УКМ Y-2388

Янєва О.Д., Підгорський В.С.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Була досліджена здатність двох штамів дріжджів Kluyveromyces marxianus ферментувати лактозу в середовищі, що містило суху молочну сироватку та лактозу в різних концентраціях. Продукування етанолу даними штамами пригнічувалося при підвищенні концентрації субстрату (100 г/л). Штам K. marxianus УКМ Y-2096 був більш стійким до дії етанолу в мікроаерофільних умовах та був більш ефективним продуцентом етанолу.

Kлючові слова: дріжджі, етанол, сироватка.

Повний текст (PDF, англ)