Mikrobiol. Z. 2014; 76(1):21-26.

Фітопатогенні бактерії в системі сучасного землеробства

Патика В.П., Пасічник Л.А.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Охарактеризовано етапи вивчення бактеріальних хвороб сільськогосподарських культур і бур’янів за різних систем землеробства, досліджено біологічні властивості та ідентифіковано збудники хвороб традиційними і сучасними молекулярно-генетичними методами досліджень.

Kлючові слова: фітопатогенні бактерії, бактеріальні хвороби рослин, сільськогосподарські культури, бур’яни, ліпополісахариди.

Повний текст (PDF, англ)