Mikrobiol. Z. 2014; 76(1):16-20.

Гідролітична активність мікроорганізмів, виділених з екосистем узбережжя Мертвого моря

Варбанець Л.Д., Мацелюх О.В., Авдіюк К.В., Гудзенко О.В.,
Нідялкова Н.А., Романовська В.О., Таширев О.Б.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджені штами характеризувались загальною протеолітичною (казеїнолітичною) активністю, в той час як еластазна активність виявлена лише у двох штамів Gracilibacillus 6т2 і 7т1, причому вона була дуже високою і складала 23,1 і 34,7 Од/мл, відповідно, що знаходиться на рівні активності описаних в літературі бактеріальних продуцентів: Bacillus mesentericus 316 M (6 Од/мл), Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 (50-55 Од/мл). Здатність обох досліджуваних штамів синтезувати фермент, активний щодо еластину, є дуже важливою, з огляду на можливість його застосування в медичній практиці, оскільки еластази здатні до дисоціації еластинових волокон сполучних тканин. Поряд із цим штами проявляли також і фібринолітичну активність, але вона була незначною. Шість із восьми досліджених штамів проявили амілазну активність від 0,01 до 1,173 Од/мл, але ні один із досліджуваних штамів, представників різних екосистем узбережжя Мертвого моря, не проявляв α-L-рамнозидазної активності.

Kлючові слова: мікроорганізми екосистем узбережжя Мертвого моря, пептидазна, α-L-рамнозидазна, α-амілазна активності.

Повний текст (PDF, укр)