Mikrobiol. Z. 2014; 76(1):9-15.

Вплив інокуляції Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6035 на мікроструктуру ризосферного ценозу
і фотосинтетичний апарат сої

Адамчук-Чала Н.І.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено розвиток популяції Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6035 в суспензійній культурі, стерильному ґрунті і ризосфері сої за інокуляції бульбочковими бактеріями. Встановлено збільшення кількості бактерій на поверхні головного кореня і в ризосфері інокульованої сої. Фотосинтетичний апарат інокульованих рослин збільшувався за такими морфологічними показниками: площі пластинки листка і загальної товщини мезофілу за рахунок зростання розвитку палісадного і губчатого шарів. Морфологічні зміни розвитку фотосинтетичного апарату сої підтверджуються спектрометричними вимірюваннями головних пігментів пластинки листка.

Kлючові слова: Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6035, трансгенна соя, листок, коефіцієнт відбиття, хлорофіли, каротиноїди.

Повний текст (PDF, укр)