Mikrobiol. Z. 2013; 75(6):73-80.

Новий підхід для ідентифікації структурних білків фагового віріона

Король Н.А., Товкач Ф.І.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Здатність фагових структурних поліпептидів до пост-трансляційної модифікації надзвичайно ускладнює співвіднесення даних сиквенсу генома з реальними структурними білками віріона. Дана стаття описує альтернативний модельний метод для отримання окремих структурних компонентів віріона та ідентифікації їх основних поліпептидів за допомогою двохстадійної хроматографії.
Препарати часток бактеріофага T4D, амбер-мутанта T4D23(amH11) та його хвостових відростків Т4 були очищені, сконцентровані та розділені шляхом іонообмінної хроматографії на колонці з DEAE-целюлозою. Пікова фракція, що містила окремі хвостові відростки, була в подальшому піддана гель-фільтрації, що дозволило розділити структурні компоненти за розміром. Даний метод довів свою ефективність, не призводячи при цьому до втрати більшості біологічного матеріалу і не змінюючи основних характеристик нативного фага.
Отримані результати також показали: накопичення окремих хвостових відростків при репродукції амбер-мутанта T4D23(amH11) на пермісивному хазяїні E. coli CR63, є результатом зміни умов розмноження. Таким чином, здатність бактеріофагів утворювати надлишок структурних частин віріона в ході розмноження на нетрадиційних хазяїнах створює альтернативний шлях для отримання висококонцентрованих препаратів цих компонентів з метою подальшого аналізу їх основних білків і визначення генів, що відповідають за їх синтез.

Kлючові слова: бактеріофаг T4, амбер-мутант, компоненти віріона, іонообмінна і гель-фільтраційна хроматографія, поліпептиди.

Повний текст (PDF, англ)