Mikrobiol. Z. 2013; 75(6):66-72.

Вивчення властивостей ізолятів пектолітичних фітопатогенних бактерій, виділених в Україні

Максименко Л.О., Пархоменко Н.Й., Мороз С.М., Горб Т.Ю.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Бактерії, ізольовані з бульб картоплі, вирощених в різних регіонах України, з симптомами м’якої гнилі, ідентифіковані як Рectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. Ці штами бактерій здатні продукувати бактеріоцини. Досліджена їх кілерна активність відносно лабораторних штамів P. carotovorum і Esherichia coli і показана бактеріоциночутливість цих ізолятів.
Одержані очищені фракції високомолекулярних бактеріоцинів (MCTV). Методом електрофорезу в ПААГ проаналізовано білковий склад бактеріоцинів типу фагових хвостових відростків ізолятів бактерій порівняно з бактеріоцинами типового штаму P. carotovorum J2 NCPPB 1744. Склад мажорних білків MCTV досліджуваних ізолятів бактерій в більшості відповідає такому з бактеріоцинів P. carotovorum J2. Склад мінорних фракцій білків бактеріоцинів з ізолятів бактерій, виділених в Україні і MCTV колекційного штаму P. carotovorum J2 мають деякі відмінності, які, можливо, визначають їх кілерну специфічність.

Kлючові слова: фітопатогенні бактерії, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, бактеріоцини, кілерна активність, білки.

Повний текст (PDF, рос)