Mikrobiol. Z. 2013; 75(6):59-65.

Особливості формування мікобіоти мортмаси м’яколистяних молодняків
на староорних землях Чернігівського полісся

Білоус А.М., Волощук Н.М., Бузиль М.А., Ковбаса Я.В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони 15, Київ, 03041, Україна

У результаті мікологічного аналізу 180 зразків мортмаси Betula pendula Routh. і Populus tremula L. було виділено 38 видів грибів. Показано, що мікобіота мортмаси B. pendula і P. tremula представлена видами, що спричиняють деструкцію деревини за типами білої, бурої та м’якої гнилей. Переважна більшість грибів (24 види) належить до відділу Ascomycota. Серед них види родів: Aspergillus, Penicillium, Brachysporium, Cladosporium, Drechslera, Fusarium, Cylindrocarpon, Spadicesporium, Trichoderma були виявлені у варіантах із сильним і середнім класом розкладу деревини. Відділ Basidiomycota був представлений 12 видами, серед яких найчастіше зустрічались Armillariella mellea і Phellіnus іgniarіus. Встановлено, що найбільш специфічний комплекс грибів, який бере участь у розкладанні мортмас B. pendula і P. tremula, спостерігався при ІІІ класі їх деградації.

Kлючові слова: мікобіота, мортмаса, Betula pendula, Populus tremula, Чернігівське Полісся.

Повний текст (PDF, укр)