Mikrobiol. Z. 2013; 75(6):51-58.

Целюлозолітична активність штамів Fenellia favipes та Fusarium oxysporum

Чепчак Т.П., Олішевська С.В., Курченко І.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено активність ферментів целюлозолітичного компелексу у штамів Fenellia flavipes і Fusarium oxysporum при глибинному культивуванні на середовищі, що містило різні рослинні відходи як єдине джерело вуглецю. Показано, що майже всі штами досліджених видів грибів здатні гідролізувати такі целюлозовмісні субстрати, як фільтрувальний папір, лушпиння соняшникового насіння, пшеничну солому та качани кукурудзи. Така здатність залежала від штаму мікроскопічного гриба, типу субстрату і терміну культивування. Відібрано два найбільш перспективні штами: F. flavipes 655 з максимумом целюлозолітичної активності 2 од/мл на середовищі з пшеничною соломою та 1,6 од/мл на середовищі з подрібненими качанами кукурудзи на 4-ту добу культивування, а також штам F. oxysporum 420, який в процесі гідролізу качанів кукурудзи утворював 0,875 мг/мл редукуючих речовин.

Kлючові слова: мікроскопічні гриби, целюлозолітична активність, редукуючі речовини, рослинні залишки.

Повний текст (PDF, рос)