Mikrobiol. Z. 2013; 75(6):46-50.

Синтез патогенними для бобових культур бактеріями роду Pseudomonas гормонів,
що інгибують ріст і розвиток рослин

Данкевич Л.А.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Вивчена здатність патогенних для бобових культур патоварів роду Pseudomonas продукувати етилен і абсцизову кислоту in vitro. Виявлено, пряма залежність між рівнем продукції етилену збудником бактеріального опіку гороху ─ Pseudomonas syringae pv. pisi і рівнем його агресивності для рослин. Показано, що кількість абсцизової кислоти синтезованої патогенними для бобових культур бактеріями роду Pseudomonas, як правило, корелює з їх агресивністю на рослинах.

Kлючові слова: етилен, абсцизова кислота, бактерії роду Pseudomonas, бобові культури.

Повний текст (PDF, рос)