Mikrobiol. Z. 2013; 75(6):41-45.

Характеристика токсигенних властивостей Myrothecium cinctum (Corda) Sacc., 1886
та Myrothecium commune Pidopl., 1969

Зайченко О.М., Циганенко К.С., Андрієнко О.В., Савчук Я.І.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Проведено порівняльне вивчення токсигенного потенціалу Myrothecium cinctum (12 штамів) і Myrothecium commune (7 штамів). Оцінювали здатність до утворення комплексу макроциклічних трихотеценів (МЦТЦ), представлених в спирторозчинній фракції (СРФ), а також фунгістатичну активність щодо дріжджових тест-систем (Saccharomyces vini штам «Феодосія» и Сandida stellatoidea 62) і шкірну реакцію на кролику.
Встановлено, що вихід СРФ коливається в досить широких межах, як у досліджуваних штамів M. cinctum, так і у M. commune, хоча вихід СРФ останніх був суттєво нижчим. Більш високі виходи СРФ, як правило, супроводжувались і більш високою фунгістатичною активністю і шкірною реакцією кроликів. У окремих штамів відзначали високу біологічну активність при незначних виходах СРФ, що, напевне, обумовлено переважанням в препаратах більш токсичних компонентів комплексу.
Вивчення компонентного складу МЦТЦ за допомогою високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) показало, що, за несуттєвим виключенням, він представлений веррукаринами А і J, роридинами А, Е і Н, а також неідентифікованими компонентами з часом утримання на колонці 2,1 і 4,9 хв.
Для штамів M. cinctum було характерним утворення як основного метаболіту рорідину Н та неідентифікованого компоненту з часом утримання 2,1 хв., в той час як для досліджуваних штамів M. commune – веррукарину А та неідентифікованого компоненту з часом утримання 4,9 хв., відповідно.
Передбачається, що ці відмінності, поряд із морфолого-культуральними особливостями, можуть бути використані як додаткові критерії при видовій диференціації штамів M. cinctum і M. commune.

Kлючові слова: Myrothecium cinctum, Myrothecium commune, макроциклічні трихотецени, токсигенний потенціал, біологічна активність.

Повний текст (PDF, рос)