Mikrobiol. Z. 2013; 75(6):28-35.

Антифунгальні і противовірусні речовини штамів Pseudomonas chlororaphis
subsp. aureofaciens – компонентів гаупсину

Кіпріанова О.А., Шепелевич В.В., Клочко В.В., Остапчук А.М., Варбанець Л.Д., Скоклюк Л.Б., Березкіна А.Е., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

В фільтратах культуральних рідин Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens УКМ В-111 і УКМ В-306 − компонентів інсектофунгіцидного біопрепарату гаупсин − методами хромато-мас-спектрометрії виявлені феназин-1-карбонова, 2-оксифеназин-1-карбонова кислота і 2-оксифеназин, активні по відношенню до фітопатогених грибів; штам В-306 поряд із феназинами синтезував антифунгальний антибіотик пірролнітрин.
Супернатанти культуральних рідин P. chlororaphis subsp. aureofaciens В-111 і В-306, які вирощені на середовищі Кінг А, а також виділені з них шляхом випаровування, діалізу та ліофілізації препарати екзополімерів проявляли високу активність щодо вірусу табачної мозаїки (ВТМ). В дозі 10 мг/мл вони знижували інфекційність ВТМ на 76–96 %, при концентраціях 1 і 0.1 мг/мл противірусний ефект відповідно зменшувався до 40–62 і 14−27 %.
Діаліз не впливав на противірусну активність виділених препаратів, які містили від 2 до 7,6 % вуглеводів, в тому числі нейтральні моносахариди: фукозу, манозу, галактозу і глюкозу.

Kлючові слова: Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens, антибіотики-феназини, пірролнітрин, антифунгальна і противірусна активність, вірус табачної мозаїки, екзополімери.

Повний текст (PDF, рос)