Mikrobiol. Z. 2013; 75(6):17-21.

Антистафілококова дія лакто- та біфідобактерій та інтерлейкіну-2 при їх сумісному застосуванні

Мокрозуб В.В., Лазаренко Л.М., Бабенко Л.П., Шинкаренко Л.М., Демченко О.М., Співак М.Я., Біла В.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Визначено антистафілококову дію Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ІМВ В-7281, L. acidophilus ІМВ В-7279 та Bifidobacterium animalis VKB, а також інтерлейкіну-2 (ІЛ-2) на моделі експериментальної стафілококової інфекції у мишей. Встановлено, що пероральне введення інфікованим стафілококом мишам окремих пробіотичних штамів лакто- та біфідобактерій або композиції L. acidophilus ІМВ В-7279 – L. delbrueckii subsp. bulgaricus ІМВ В-7281 з ІЛ-2 сприяли скороченню строків персистенції стафілококу в нирках піддослідних мишей. Досліджені схеми є перспективними для лікування хворих на хірургічну інфекцію.

Kлючові слова: Lactobacillus, Bifidobacteria, стафілококова інфекція, інтерлейкін-2.

Повний текст (PDF, англ)