Mikrobiol. Z. 2013; 75(6):10-16.

Виділення мутантів Streptomyces globisporus і Blakeslea trispora з підвищеним вмістом каротиноїдів

Мацелюх Б.П., Мацелюх Д.Я., Голембіовська С.Л., Поліщук Л.В., Лавринчук В.Я.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Більш пігментовані мутанти Streptomyces globisporus Hp7 і Blakeslea trispora 187(+), 184(-) виділені під впливом перекису водню і нітрозогуанідину відповідно на вихідні штами S. globisporus 1912-4Lcp і B. trispora 72(-), 198(+). Каротиноїди із сухої біомаси одержаних штамів, розтертої за допомогою скляного порошку пестиком у фарфоровій ступці на льоду, екстрагували ацетоном і очищали тонкошаровою хроматографією.
Ідентифікацію індивідуальних каротиноїдів проводили за допомогою ВЕРХ і РХ/МС спектрометрії. Показано, що штам S. globisporus 1912-4Crt синтезує бета-каротин і лікопін (6,91 і 3,24 мг/л відповідно), мутанти 1912-4Lcp і 1912-Hp7 утворюють лише лікопін (26,05 і 50,9 мг/л відповідно), а штами B. trispora 18(+) x 184(-) – бета-каротин (6,2 % в сухій біомасі або більше 2,5 г/л) без освітлення в колбах на качалці. Це перший випадок конститутивного синтезу великої кількості каротиноїдів представниками роду Streptomyces у відсутності фотоіндукції. Покращені штами B. trispora 18(+) і 184(-) можуть використовуватися для біотехнологічного одержання бета-каротину в промислових умовах.

Kлючові слова: Streptomyces globisporus, Blakeslea trispora, мутагенез, бета-каротин, лікопін.

Повний текст (PDF, англ)