Mikrobiol. Z. 2013; 75(6):3-9.

Таксономічний статус психротолерантних антарктичних мікроорганізмів

Романовська В.О., Гладка Г.В., Таширева Г.О., Таширев О.Б.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Аеробні хемоорганотрофні бактерії, які домінують у ґрунтах та фітоценозах Антарктики, за сукупністю морфолого-біохімічних ознак віднесено до різних таксонів домену Bacteria. До філуму Proteobacteria, класу Gammaproteobacteria віднесено грамнегативні штами 3189, 3415 (сімейство Halomonadaceae, Halomonas sp.) та 3088, 3468, 3469 (сімейство Moraxellaceae, Psychrobacter sp.). До класу Alphaproteobacteria цього філуму віднесено грамнегативні штами 3294, 3392 (Rhizobiales, сімейство Methylobacteriaceae, Methylobacterium sp.). До філуму Actinobacteria, класу Actinobacteria віднесено грампозитивні штами 3179, 3275, 3470, 3471 (сімейство Microbacteriaceae, Cryobacterium sp.), 3054, 3058, 3411 (сімейство Corynebacteriaceae, Corynebacterium sp.) та 3194, 3398 (сімейство Micrococcaceae, Micrococcus sp.). Таким чином, психрофільні та психротолерантні антарктичні бактерії (аеробні хемоорганотрофи), які ізольовані із фітоценозів та ґрунтів полярного регіону, таксономічно різноманітні.

Kлючові слова: Антарктика, психротолерантні бактерії, ідентифікація, таксономічний статус.

Повний текст (PDF, рос)