Mikrobiol. Z. 2013; 75(5):76-81.

Комп'ютерний аналіз геномів трьох морських альговірусів

Степанова О.А.1, Бойко А.Л.2, Щербатенко І.С.3

1Інститут біології південних морів ім. А.О. Ковалевского НАН України
просп. Нахімова 2, Севастопіль, АР Крим, 90001, Україна

2Київский національний університет імені Тараса Шевченко
вул. Володимирська 64, Київ, 01033, Україна

3Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Проведено комп’ютерний аналіз геномних сиквенсів трьох нових чорноморських альговірусів: Tetraselmis viridis virus (штами TvV-S20, TvV-SI1) та Dunaliella viridis virus (штам DvV-SI2). Виявлено як значну схожість, так і суттєві відмінності між дослідженими штамами і найбільш вивченими морськими альговірусами родини Phycodnaviridae. Отримані результати дають підставу вважати, що досліджені штами є новими вірусами з наступними властивостями: лише вони були виділені з морських еукаріотичних мікроводоростей T. viridis и D. viridis; ділянки їх геномів, що кодують білки (CDSs), локалізовані переважно на одному з двох ланцюгів ДНК і утворюють кілька кластерів з короткими міжгенними проміжками; структура геномів різних вірусів, а також різних штамів одного вірусу значно варіює; геномні ДНК вірусів мають високий GC-вміст (55,5 – 67,4 %); їх гени не містять відомих оптимальних контекстів стартових кодонів трансляції, а також контекстів прочитування термінальних кодонів; переважна більшість вірусних генів і білків не мають аналогічних нуклеотидних чи амінокислотних послідовностей в генетичних банках.

Kлючові слова: морські альговіруси, Dunaliella, Tetraselmis, комп’ютерний аналіз вірусних геномів.

Повний текст (PDF, рос)