Mikrobiol. Z. 2013; 75(5):67-75.

Електронна мікроскопія і рестрекційний аналіз бактеріофагів, ізольованих з айви та груші
з симптомами бактеріального опіку

Товкач Ф.І., Файдюк Ю.В., Король Н.А., Кушкіна А.І., Мороз С.М., Мучник Ф.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

За допомогою електронної мікроскопії та рестрикційного аналізу, а також електрофорезу часток в агарозі і визначення кола бактерій-хазяїв досліджені фагові популяції ізолятів з айви та груші, уражених бактеріальним опіком. Ізолят з айви (рМА1) містить не менше трьох фагових популяцій та двох фагових варіантів, що виявляються на різних бактеріальних індикаторах. При титруванні цього ізоляту на Erwinia amylovora було знайдено бактеріофаг KEY, В1-морфотипу з розміром генома 82,4 кб. Ізолят рМА1 містить в собі також оригінальну популяцію 4*, яка може бути виявлена на індикаторній бактерії Pantoea agglomerans (Рag) g150. Дві аналогічні популяції, що входять до складу ізоляту рМА1 і представлені близькими фаговими варіантами з майже однаковими узорами НраІ-рестрикції, виявляються за допомогою Pag g157 і 9/7-1. Аналогічна ситуація спостерігається і у випадку фагового ізоляту з груші рМГ. Три його популяції, виявлені на трьох різних індикаторах, являють собою єдиний фаг С1-морфотипу (ТТ10-27) з розміром генома 71,4 кб. У цьому ж ізоляті, за допомогою індикатора P. agglomerans 9/7-2 виявлено не менше двох інших фагових популяцій.
Розроблена модельна система, що дозволяє максимально ефективно проаналізувати різноманіття ізолятів, відібраних з рослин, уражених бактеріальним опіком, на наявність в них різних фагових популяцій та фагових варіантів. Ця модельна система передбачає використання трьох індикаторних ентеробактерій E. аmylovorа, Erwinia ”horticola” та P. agglomerans, тісно асоційованих з рослинами, а також ігнорування процедури клонування фагів.

Kлючові слова: бактеріальний опік, ентеробактерії, бактеріофаги, електронна мікроскопія, рестрикційний аналіз геномів.

Повний текст (PDF, рос)