Mikrobiol. Z. 2013; 75(5):62-67.

Особливості росту Bacillus subtilis і стрептоміцинстійкого мутанта в середовищі з сапонітом

Чоботарьов А.Ю., Гордієнко А.С., Курдиш І.К.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено вплив дисперсного сапоніту на ростову активність Bacillus subtilis ІМВ В-7023 і його стрептоміцинстійкого мутанта. Ефективність даного процесу залежить як від вмісту дисперсного матеріалу, так і фосфату в середовищі. Встановлено, що при культивуванні B. subtilis в середовищі, що містить 0,6 г/л РО43-, спостерігалося стимулювання росту бактерій цим мінералом, а при більш низьких концентраціях (0,1 г/л РО43-) має місце зниження ростової активності культури. У той же час для стрептоміцинстійкого мутанта показано збільшення ростової активності в середовищі, яке містить до 1,0 г/л сапоніту, незалежно від концентрації фосфату. Показано, що даний ефект є наслідком однотипності властивостей поверхні стрептоміцинстійкого штаму бактерій і подібний батьківському штаму при концентрації 0,6 г/л РО43-.

Kлючові слова: Bacillus subtilis, стрептоміцинстійкий мутант, культивування, мікроелектрофорез, сапоніт.

Повний текст (PDF, рос)