Mikrobiol. Z. 2013; 75(5):52-61.

Антибіотична активність деяких мікроміцетів

Савчук Я.І., Циганенко К.С., Зайченко О.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджена біологічна активність очищених екстрактів із культуральних фільтратів штамів Aspergillus niveus 2411, Myrothecium cinctum 910, Ulocladium consortiale 960, Penicillium sp. 10-51 щодо широкого кола тест-культур. Одержані результати засвідчують високу активність екстрактів щодо грампозитивних бактерій, зокрема досліджуваних представників р. Bacillus. Менш активними виявились екстракти грибів щодо грамнегативних організмів. В той же час, метаболіти M. cinctum 910, Penicillium sp. 10-51 проявляли високу антибіотичну активність щодо фітопатогенних бактерій.
Екстракти грибів проявляли фунгістатичну дію щодо дріжджів, і були малоактивними щодо міцеліальних грибів. Так, екстракти A. niveus 2411 та Penicillium sp. 10-51 пригнічували ріст Phoma betae. Найбільш активними виявились метаболіти M. cinctum 910, які проявляли фунгістатичну дію щодо представників р. Aspergillus та фітопатогенних ізолятів Fusarium lactis, Rhizoctonia solani та Botrytis cinerea.

Kлючові слова: мікроміцети, метаболіти, біологічна активність, фітопатогенні мікроорганізми.

Повний текст (PDF, укр)