Mikrobiol. Z. 2013; 75(5):47-51.

Ростові характеристики штамів Fusarium poae (Peck) Wollenw. та Penicillium funiculosum Thom

Курченко І.М., Павличенко А.К, Юр'єва О.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Проведено порівняльне вивчення ростових характеристик та особливостей засвоєння глюкози штамами Fusarium poae і Penicillium funiculosum, які були виділені з різних місцеіснувань. Встановлено, що штами F. poae і P. funiculosum відрізняються за ростовими характеристиками. Питома швидкість росту ендофітного штаму F. poae була максимальною (0,38 год-1), нижчою – у фітопатогенного (0,30 год-1) та найменшою – у ґрунтового штаму (0,18 год-1). На противагу цьому, рівень накопичення біомаси був максимальним у ґрунтового штаму F. poae і мінімальним – у фітопатогенного, ендофітний штам посів проміжне положення. Високий економічний коефіцієнт був характерним для штаму з ґрунту і мінімальним для ендофіта при середньому рівні біомаси та питомої швидкості росту.
На відміну від штамів F. poae, питома швидкість росту ґрунтового штаму P. funiculosum була вищою, ніж у ендофіта (0,35 та 0,24 год-1 відповідно). Рівень біомаси ендофітного штаму був достовірно вищим, ніж у ґрунтового, а економічний коефіцієнт вищим в 2,3 рази у ендофіта порівняно з ґрунтовим штамом.

Kлючові слова: Fusarium poae, Penicillium funiculosum, питома швидкість росту, економічний коефіцієнт, біомаса, ендофіт, фітопатоген, ґрунтовий штам.

Повний текст (PDF, рос)