Mikrobiol. Z. 2013; 75(5):40-46.

Спадкова мінливість ознаки синтезу каротиноїдів у Streptomyces globisporus 1912

Поліщук Л.В., Голембіовська С.Л., Мацелюх Б.П., Лук‘янчук В.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Сімнадцять спонтанних та індукованих мутантів, які набули нову ознаку – синтез бета- каротину та лікопіну, отримано у штаму Streptomyces globisporus 1912. Встановлено, що спонтанні мутанти більш стабільно успадковують набутий каротиногенез порівняно з індукованими варіантами.
Синтез каротиноїдів у всіх виділених культур Crt+ та Lcp+ є конститутивною ознакою. Показано, що мутанти 4 Crt+, 6 Crt+, 7 Crt+, RV Crt+ і R3 Crt+ синтезують одночасно каротин та лікопін, в той час як мутанти TpS16-1, TpS16-2, 4 Lcp+ та R3 Lcp+ - тільки лікопін.
Одержані каротинсинтезуючі мутанти S. globisporus 1912 характеризуються одночасною зміною двох чи трьох фенотипових ознак: синтезу антибіотика ландоміцину Е, спороутворення та каротиногенезу. Можна припустити, що висока мінливість ознаки каротиногенезу у штама S. globisporus 1912 пов‘язана з локалізацією кластера сrt-генів на кінцевій ділянці лінійної хромосоми поруч із ділянкою TIR, в якій, згідно з даними літератури, відбуваються часті структурні перебудови ДНК.

Kлючові слова: каротиноїд, бета-каротин, лікопін, Streptomyces globisporus, мутант, мінливість.

Повний текст (PDF, укр)