Mikrobiol. Z. 2013; 75(5):33-39.

Стандартизація процесу кріоконсервування дріжджів Saccharomyces boulardii для використання
в колекціях і банках промислових штамів мікроорганізмів

Гуріна Т.М., Висеканцев І.П., Бабінец О.М.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
вул. Переяславська 23, Харків, Україна

Експериментально обґрунтовано новий принцип реалізації протоколів заморожування-відтавання при кріоконсервуванні мікроорганізмів – ініціація процесу кристалоутворення при охолодженні та відтавання з контрольованою швидкістю нагріву. Це дозволяє підвищити життєздатність клітин, гарантувати однакову їх кількість у кожному препараті та зменшити ризик контамінації зразків на етапі відтавання.

Kлючові слова: дріжджі, кріоконсервування, переохолодження, ініціація кристалоутворення, колекція мікроорганізмів.

Повний текст (PDF, рос)